Holmberg Family Tree

Statistik

Personer

Totalt antal personer 682
Manliga personer 353
Kvinnliga personer 328
Personer med okänt kön 1
Personer av intersexuellt kön 0
Personhändelser 1145

Familjer

Totalt antal familjer 197
Gifta familjer 190
Frånskilda familjer 6
Familjehändelser 206

Tider och datum

Tidigaste datum 1657
Senaste datum 25.8.2020

Statistikdiagram

Ålder vid död

Age at Death

Ålder vid dop

Age at Christening

Ålder vid äktenskap

Age at Marriage

Ålder vid skilsmässa

Age at Divorce

Föräldrarnas ålder vid barnets födelse

Age of Parents at Birth of Child

Barnets ålder vid föräldrarnas död

Age of Child at Parents Death

Personens ålder när partnern dog

Age of Person at Death of Partner

Tid mellan vigsel och födelse av barn

Time between Marriage and Birth of Child

Fördelning av efternamn

Last Name Distribution

Fördelning av förnamn

First Name Distribution

Titelfördelning

Title Distribution

Födelseår

Year of Birth

År för dop

Year of Christening

Dödsår

Year of Death

Begravningsår

Year of Burial

Födelsemånad

Month of Birth

Dödsmånad

Month of Death

Vigselmånad

Month of Marriage

Antal barn per familj

Children per Family

Födelseort

Place of Birth

Födelseland

Country of Birth

Ort för dop

Place of Christening

Land för dop

Country of Christening

Dödsort

Place of Death

Land för dödsfall

Country of Death

Begravningsort

Place of Burial

Land där begravningen ägde rum

Country of Burial

Vigselort

Place of Marriage

Vigselland

Country of Marriage

Kön

Gender

Händelse- eller faktatyper

Event or Fact Types